Offre Exclusive Auto5 BE

Bannière Auto5 Waar kan ik mijn Easytrip-badge gebruiken?
Uw Easytrip-badge maakt het u mogelijk uw tolbetalingstransacties te betalen op het geheel van de autosnelwegen en bouwwerken met tolbetaling op het Franse vasteland, zonder een ingangsticket te moeten nemen of een traditioneel betaalmiddel te moeten voorleggen aan de uitgang. Deze maakt het u ook mogelijk van de aan tolbetaling voorbehouden wegen te nemen zonder te stoppen aan 30km/u zoals deze aanwezig zijn op bepaalde tolbetaalstations. Tenslotte wordt uw Liber-t Easytrip badge aanvaard als betaalmiddel in de parkings van hiermee uitgeruste bouwwerken met vermelding van “t” (ongeveer 350 parkings in Frankrijk).

Hoe de Easytrip badge installeren?
De badge moet binnen in het voertuig worden gepositioneerd, in de zone aangegeven door zwarte stippellijnen op de voorruit. Deze zone die zich in het algemeen achter de centrale binnenspiegel bevindt, is niet als athermisch behandeld en maakt dus een optimale lezing van de badge op afstand mogelijk. Op bepaalde voertuigen kan deze zone zich aan de basis van de voorruit bevinden.

  1. 1. De zone in zwarte stippellijn op uw voorruit markeren.
  2. 2. Dez zone reinigen met het bij de badge meegeleverde doekje.
  3. 3. Plak de zelfkleefdrager in deze zone en volg de meegeleverde instructies.
  4. 4. Steek de badge in de houder

Een goede positionering van de Easytrip badge is belangrijk voor een optimale lezing bij tolbetaling. De hantering van de badge tijdens een doortocht in de tolrijstrook kan de kwaliteit van de lezing beïnvloeden


Hoe de voorbehouden Liber-t rijstroken gebruiken in tolbetaalstation?
Sommige tolbetaalstations bieden rijstroken voorbehouden aan Liber-t die worden aangegeven door een enkele oranje “t”. Deze zijn voorbehouden aan de houders van een Liber-t-badge maar alleen de voertuigen van klasse 1 (hoogte minder dan 2 meter) mogen deze voorbehouden rijstroken gebruiken. In afwezigheid van een voorbehouden rijstrook, als u geen voertuig van klasse 1 bent (bijvoorbeeld motor of lading van meer dan 2 meter hoogte), of als u twijfels hebt over de hoogte van uw lading, moet u de gemengde rijstroken zonder gabarietlimiet gemarkeerd door een groene pijl en een oranje “t” gebruiken. Bij gebrek hieraan een manuele rijstrook nemen aangeduid door een groene pijl: de tolbeambte zal uw badge manueel registreren om de transactie te valideren. Hoe u aansluiten op mijn abonneeruimte? Om u aan te sluiten op uw Easytrip Klantruimte, afspraak op de internetsite Easytrip – Rubriek Mijn Rekening. Neem uw identificator en aansluitingswachtwoord Easytrip klant ter hand om uw sessie te openen.


Met welk type voertuig kan ik de Easytrip badge gebruiken?
Uw Liber’t badge kan worden gebruikt in elk voertuig dat de toegelaten klassen voor het gebruik van de badge in tolbetaalsysteem naleeft. De toegelaten voertuigklasses zijn: De voertuigen van klasse 1 (lichte voertuigen): voertuigen met een totale hoogte van minder dn of gelijk aan 2 meter en een totaal toegelaten gewicht van minder dan of gelijk aan 3,5 ton, of rollende gehelen met een totale hoogte van minder dan of gelijk aan 2 meter met een trekvoertuig met een totaal toegelaten gewicht van minder dan of gelijk aan 3,5 ton. De voertuigen van klasse 2: voertuigen met een totale hoogte van meer dan 2 meter en minder dan 3 meter en een totaal toegelaten gewicht van minder dan of gelijk aan 3,5 ton, of rollende gehelen met een totale hoogte van meer dan 2 meter en minder dan 3 meter met een trekvoertuig met een totaal toegelaten gewicht van minder dan of gelijk aan 3,5 ton. voertuigen van klasse 5 : motorfietsen, side-cars en trikes. voertuigen buiten categorie in klasse 1: voertuigen van klasse 2 ingericht voor het transport van gehandicapte personen (op voorlegging bij overgang naar een betaalrijstrook van de grijze kaart met de vermelding “handicap”).


Mijn voertuig trekt een aanhangwagen of beschikt over een lading op het dak. Kan ik mijn Liber-t badge in tolbetaalstation gebruiken?
U kunt de aan Liber-t voorbehouden rijstroken gebruiken zolang de totale hoogte van het rollend geheel niet meer dan 2 meter bedraagt, zowel voor een aanhangwaten als voor een daklading. Als u 2 meter hoogte overschrijdt, moet u de gemengde rijstroken zonder gabarietbeperking gebruiken of de manuele rijstroken waarop de tolbeambte uw dan uw badge zal vragen om de transactie te valideren.


Hoe de Easytrip badge activeren?
Le badge Easytrip vous sera livré à l’adresse indiquée lors de l’inscription sous 4 jours ouvrés. Deze is reeds actief vanaf zijn ontvangst en u hoeft geen enkele hantering te verrichten om de badge te activeren. Bij het installeren van uw badge moet u de met de badge meegeleverde instructies opvolgen. Om uw abonnement definitief te valideren, gelieve de eventuele bewijsstukken terug te sturen naar Easytrip die u bij de inschrijving werden gevraagd.


Waarvoor dienen de met de Easytrip badge meegeleverde accessoires (beschermhoes, doekje, houder)?
Elke Easytrip badge wordt geleverd met een beschermhoesje en 1 doekje en 1 houder. Het beschermhoesje is een antistatisch hoesje dat voorkomt dat de Easytrip badge wordt gelezen bij het passeren van een tolbetaalrijstrook. Zo, als u uw transactie wenst te betalen met een ander betaalmiddel dan de Liber-t badge, volstaat het van deze badge in het hoesje te plaatsen. Het doekje maakt het u mogelijk het binnenvlak van de voorruit te reinigen in de zone waar u uw badgehouder moet kleven. De badgehouder maakt het u mogelijk de Easytrip badge te bewaren op een optimale plaats op de voorruit.


Waarvoor dient het op de badge gekleefde etiket ?
Het op de badge gekleefde witte etiket bevat informatie die het mogelijk maakt de badge te identificeren. Dit mag in geen geval worden aangepast. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor een tolbeambte van de badge te identificeren in beschadigde modus, als deze niet meer normaal werkt bij een lezing op afstand


Mijn Easytrip badge werkt niet meer, wat te doen?
Als u merkt dat uw Easytrip badge niet meer werkt, kunt u deze steeds gebruiken als betaalhouder in een tolbetaalrijstrook. U moet dan een manuele rijstrook nemen. De tolbeambte zal de identificator van uw badge lezen en de transactie zal worden geregistreerd op uw maandelijkse Liber-t factuur. Als u geblokkeerd blijft aan de slagboom, moet u de tolbijstand bellen vanaf de intercom van de rijstrook. In elk geval van functiestoornis verzoeken we u dus van zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Easytrip klantendienst die zal overgaan tot de vervanging van uw badge, op voorwaarde van de defecte badge in goede toestand terug te geven.